Inwentaryzacje

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja zieleni jest etapem wyjściowym do wszystkich planowanych prac budowlanych na terenie inwestycji. Polega ona na ilościowym zestawieniu drzew i krzewów obecnych na terenie posesji.

Prowadzona w terenie i następnie przedstawiona w formie graficznej i tabelarycznej zawiera:

  • spis gatunków i ich lokalizacja na mapie
  • charakterystykę roślinności czyli wysokość, obwód pnia, średnicę korony drzewa lub powierzchnię krzewów
  • ocenę stanu zdrowotnego i kondycji roślin
  • wytyczne do gospodarki drzewostanem
  • dokumentację fotograficzną

Pomagamy także w przygotowaniu wniosku o wydanie zezwolenia na przesadzenie, usunięcie drzew i krzewów oraz wszelkie prace pielęgnacyjne, które jej wymagają.