Mała architektura ogrodowa

Mała architektura ogrodowa

Po ukończeniu ciężkich prac ziemnych przystępujemy do budowy i usytuowania elementów małej architektury. Wiele z nich wymaga fundamentów lub innego zakotwiczenia w gruncie, a następnie stworzenia konstrukcji naziemnej. Najczęściej wykorzystywanym budulcem jest drewno, beton i stal. Na podstawie szczegółowych rysunków powstałych na etapie projektowania możemy stworzyć dla Państwa doskonałe miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Wzbogacimy przestrzeń ogrodu sytuując na niej elementy takie jak:

  • ogrodzenia
  • altany
  • siedziska
  • murki oporowe
  • grille i wędzarnie
  • pomosty i podesty
  • trejaże i inne elementy podtrzymujące rośliny
  • elementy dekoracyjne np. rzeźby