Prace ziemne, brukarskie i kamieniarskie

Prace ziemne, brukarskie i kamieniarskie

Prace tego typu wykonywane są w pierwszej fazie budowy ogrodu aby nadać mu zamierzony kształt, formę, ukształtowanie oraz aby stworzyć odpowiednie podstawy pod budowę elementów powierzchniowych.

W ramach prac ziemnych możemy dokonać:

 • wymiany gruntu
 • formowania terenu
 • niwelacji terenu
 • zagęszczania terenu itp.

Jednocześnie prowadzone są prace związane z budową:

 • murków oporowych
 • schodów
 • obiektów wodnych

Na wstępnie uformowanym terenie wdrażamy prace polegające na budowie:

 • ścieżek
 • alei
 • podjazdów
 • obrzeży trawnikowych
 • elementów małej architektury