Minimalistyczny ogród na poziomach

Minimalistyczny ogród na poziomach

Powierzchnia terenu opracowania:

2600 m2

Główne założenia:

  • Rabaty o geometrycznych kształtach : kwadraty, prostokąty
  • Rośliny: trawy, niskie sosny, byliny w kolorach bieli i fioletów, drzewa wielopniowe;
  • Roślinność szpalerowa wzdłuż ogrodzenia;
  • Podział ogrodu na tarasy (poziomy) o różnym przeznaczeniu za pomocą betonowych murków;
  • Wkomponowanie basenu ogrodowego, altany i paleniska;
  • Ogród rodzinny – strefy dla dzieci, strefy do wspólnej rekreacji;
  • Materiały: beton, drewno, kamień;