Zieleń przy stanicy żeglarskiej.

Zieleń przy stanicy żeglarskiej.

Projekt zagospodarowania terenu przy stanicy żeglarskiej.

Główne założenia:

 • teren rekreacyjno-użytkowy;
 • uzyskanie jak największej powierzchni biologicznie czynnej poprzez :
  • zastosowanie geokrat trawnikowych przy zachowaniu niezbędnej ilości miejsc parkingowych;
  • ogrodzenie z zastosowanie zielonych ekranów z bluszczu;
  • zieleń pnąca na elewacji budynku;
 • zieleń nawiązująca do jeziornego krajobrazu głównie trawy ozdobne: trzcinniki ostrokwiatowe, turzyce, ostnice cieniutkie, kostrzewy sine;
 • murki oporowe dzielące teren na strefy wykonane z gabionów wypełnionych kamieniem polnym;
 • donice betonowe;
 • strefa rekreacyjna z mini barem;