Przebieg realizacji

Przebieg realizacji

 1. Realizacja na podstawie naszego projektu

  1. Ustalenie terminu i harmonogramu prac wykonawczych
  2. Przygotowanie kosztorysu
  3. Podpisanie umowy
  4. Przystąpienie do prac wykonawczych

   W trakcie prac wykonawczych prowadzony jest dziennik budowy, do którego wpisujemy wszystkie wykonane prace.
   Na życzenie wykonujemy pełną dokumentację fotograficzną.
   Oferujemy ciągły nadzór architekta krajobrazu.
   Sposób rozliczania ustalany indywidualnie.

 2. Realizacja na podstawie dostarczonego projektu

  1. Analiza dostarczonej dokumentacji

   W zależności od uszczegółowienia dostarczonego projektu proponujemy jego rozszerzenie do celów wykonawczych lub ograniczamy się do pisemnego uzupełnienia wytycznych

  2. Sporządzenie kosztorysu i harmonogramu prac
  3. Dalsze etapy jak w pkt. 1