PROJEKT OGRODU – PLANSZE PROJEKTOWE

SCHEMAT FUNKCJONALNY

Jest to pierwszy etap prac projektowych. Na podstawie wytycznych inwestora wydzielane są poszczególne strefy w ogrodzie np. strefa wypoczynkowa. Powstaje też układ komunikacyjny łączący wybrane punkty w ogrodzie.

KONCEPCJA PROJEKTOWA

Jest to graficzne przedstawienie rozmieszczenia najważniejszych elementów w ogrodzie takich jak mała architektura, rabaty z roślinami, ścieżki, podjazdy. Roślinność najczęściej podzielona jest na niską oraz wysoką i przedstawiona w formie tabelarycznej. Koncepcja zawiera bilans wszystkich powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych. Klient otrzymuje do wyboru koncepcje przedstawiające dwa różne rozwiązania.

PROJEKT TECHNICZNY NASADZEŃ

Nazywany również projektem wykonawczym. Zawiera dokładne rozmieszczenie wszystkich elementów w ogrodzie w tym roślin za pomocą znaków graficznych, zgodnie z obowiązującymi normami. Opisy rozstawy oraz dokładna ilość roślin wraz z  odniesieniem do wersji tabelarycznej, w zależności od wielkości ogrodu znajduje się na projekcie głównym lub na projektach szczegółowych. Wszystko rozrysowane w odpowiedniej skali z dokładnym wymiarowaniem.

WIZUALIZACJE

Sporządzane w programach graficznych w wersji 3d. Szczegółowo pokazują całość założenia oraz poszczególne części ogrodu. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wirtualnego spaceru po całym ogrodzie.